Αριστευσε η Χιος στο τεστ του 1ου αναπτυξιακου οπεν