Δευτεροι στο οπεν της Οστανδης οι αδερφοι Κωνσταντινοπουλοι