Είκοσι αθλητές στις προσκλήσεις για τις προεθνικές ομάδες ανδρών-γυναικών