Η Γαλλία ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Τοπ 10 νεαρών ηλικιών για το 2021 και το 2022