Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έστειλε επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο στη Γ.Γ.Α. για την επανεκκίνηση του αθλήματος