Μετρούν δυνάμεις στο ουγγρικό όπεν νέων Γιαννούτσος, Μαδέσης και Μεραμβελλιωτάκη