Μικρή μεταβολή για τον Γκιώνη στο Olympic Qualification Ranking