Οι διεθνείς πίνακες αξιολόγησης στην τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου