Οι ευχές της Προολυμπιακής και της Προεθνικής Ομάδας για το 2021