Οι τελικές θέσεις της Ελλάδας στο ομαδικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος