Ο Α.Σ. ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2016, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ