Πολύτιμη εμπειρία για Μύρο και Μήτκα το Βαλκανικό πρωτάθλημα Under 21