Στις 365.000 ευρώ η επιχορήγηση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για το 2021