Συστάσεις προς αθλητές και σωματεία από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. για ασφαλή άθληση