Το Γυμνάσιο στους παίδες και η Καβάλα στις κορασίδες τους πανελλήνιους τίτλους στο ομαδικό