Το όνομά του δίπλα σε Μπολ, Σαμσόνοφ έβαλε ο Σγουρόπουλος!