3η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ D.R.C.S. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ